Stappenplan


De vijf stappen

Om uw ICT door SIJN te laten beheren, moeten er vijf stappen of fasen doorlopen worden. Elk van deze stappen is beschreven op een individuele pagina. Klik op de naam van de stap voor meer informatie.

  1. Inventarisatiegesprek

  2. Offerte en offertegesprek

  3. Akkoord offerte

  4. Verhuizing of migratie

  5. Behoud en beheer

Let wel dat elke praktijk anders is waardoor we niet alles vast kunnen leggen in een stappenplan. In sommige gevallen moeten er bijvoorbeeld ook nog oude onderhoudscontracten ontbonden worden. Uitzonderingen op de regel komen vaak al aan het licht tijdens de eerste stap, het inventarisatiegesprek.